STEFANÓWKA

Wycieczka klasy 2a, 2b i 3a do Zagrody Edukacyjnej „Stefanówka” – warsztaty florystyczne „Z dynią za pan brat”.