GOŚĆ Z NIEMIEC

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. gościliśmy w naszej szkole nauczyciela-stażystę Gabriela Briskiego, uczącego języka niemieckiego, historii i religii w Dientzenhofer-Gymnasium, który wraz z grupą niemieckich nauczycieli przyjechał do nas z Bawarii, z miasta Bamberg.
Najważniejszym celem wizyty było zapoznanie się z polskim systemem oświaty oraz metodami pracy w polskim szkolnictwie. Obok zwiedzania atrakcji turystycznych naszego regionu Gabriel Briski miał możliwość hospitowania lekcji języka polskiego w klasie 8a u Pani Moniki Orszulak, języka angielskiego w klasie 4a u Pani Beaty Małoszyc, lekcji informatyki w klasie 2a u Pani Agnieszki Głowackiej, lekcji religii w klasie 3a u Siostry Stelli, lekcji matematyki w oddziale ukraińskim 4-6a u Pani Wioletty Grzywacz oraz zajęć w pracowni Lego w klasie 5a u Pani Agnieszki Głowackiej. Jednym z punktów wizyty było również spotkanie z samorządem szkolnym i jego opiekunem Panią Katarzyną Pulcer.
Podczas rozmów mieliśmy możliwość porównania metod pracy, omówienia różnic między polskim a niemieckim systemem kształcenia nauczycieli.
Wizyta naszego gościa upłynęła w bardzo miłej atmosferze. Takie spotkania służą wymianie doświadczeń i łamania stereotypów.
Opiekę nad gościem sprawowały: Justyna Ignasiak, Beata Małoszyc
 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:651651913159'.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status