AUDYCJA UMUZYKALNIAJĄCA

Uczniowie klas 1-3 podczas pierwszej z cyklu audycji umuzykalniającej w Filharmonii mieli okazję nie tylko wysłuchać klasycznych utworów muzycznych, ale także pogłębiać swoją wiedzę o muzyce, instrumentach, a także wystąpić na scenie. K. Mazurek

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status