OPIEKA STOMATOLOGICZNA DLA UCZNIÓW

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie została objęta opieką stomatologiczną przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnię Stomatologiczno-Medyczną „Eskulap-med” Grzybowski Janusz, Grzybowska Ewa s.c. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 24 w Częstochowie; tel. kontaktowy:34 – 324 47 96, 693 116 376.

Zgodnie z zawartą umową podmiot leczniczy będzie zobowiązany m.in. do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia (z wyłączeniem ortodoncji), współpracy z pielęgniarką lub higienistką szkolną oraz dyrektorem w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów. Ponadto, porozumienie zobowiązuje do prowadzenia rejestracji wizyt i dokumentacji medycznej, jej zabezpieczenia i archiwizowania oraz realizowania świadczeń przez lekarzy dentystów spełniających wymagania określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Celem nowej ustawy ma być zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w czasie nauki w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły. Ideą nowych uregulowań jest też zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki. 

Opieka medyczna w szkole obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną. Zgodnie z zapisami ustawy, w przypadku braku gabinetu stomatologicznego w danej szkole, organ prowadzący (głównie samorząd lokalny) ma obowiązek zawarcia porozumień z podmiotami udzielającymi świadczeń z zakresu stomatologii na podstawie umowy z NFZ.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status