REKRUTACJA 2021/2022 – ZAPRASZAMY

LINK DO NABORU ELEKTRONICZNEGO

W dniu 1 marca 2021 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wszelkie dodatkowe informacje nt. rekrutacji można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki.