SPOTKANIE W VOLOS 30 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Spotkanie w Volos 30 września – 4 października 2019r.

Nazwa szkoły w Grecji: 4th Gymnasium of Volos

Organizacje partnerskie:

 • Şcoala Gimnazială Romanu Braila, Rumunia
 • Escola Basica e Secundaria De Canelas Vila de Gaia, Portugalia
 • Istituto Comprensivo “E. De Cillis” Rosolini Sicily – Włochy
 • Szkola Podstawowa Nr 41 Czestokowa, Polska

Cele:

 • poznanie partnerów i uczestników projektu
 • poznanie historycznej, kulturowej i środowiskowej organizacji trasy
 • Ustalenie planu działania na 2. rok projektu
 • Omawianie szczegółów dotyczących następnego spotkania
 • Zorganizowanie festiwalu kultury i warsztatu z pamiątkami
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie projektów eTwinning oraz projektów kulturalnych i środowiskowych
 • Promowanie wartości dziedzictwa narodowego, tradycji i kultury
 • Zachęcanie do dialogu międzykulturowego
 • Rozwijanie ducha obywatelskiego uczestników
 • Poszerzanie horyzontów kulturowych i wiedzy ogólnej uczestników
 • Wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności UE
 • Wspieranie różnorodności kulturowej i wrażliwości.

Czytaj dalej SPOTKANIE W VOLOS 30 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Grecja – dzień 1

W dniach 29.09-05.10 nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przebywają z wizytą w Grecji w ramach projektu ERASMUS+ „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”.

AKTYWNI OBYWATELE PROMUJĄCY DZIEDZICTWO KULTUROWE w EUROPIE

W dniach 4-8.02.2019

w Szkole Podstawowej nr 41 im. J. Matejki w Częstochowie

odbyło się drugie spotkanie projektowe programu Erasmus +

 „Aktywni Obywatele Promujący Dziedzictwo Kulturowe w Europie”

W trakcie projektu zrealizowano następujące działania:

Dzień 1

 – wizyta w SP nr 41 im J. Matejki w Częstochowie, występ szkolnego chóru i grupy teatralnej

– prezentacja multimedialna „Moja Szkoła” – Polska oraz „Aktywni Obywatele Promujący Dziedzictwo Kulturowe w Europie” – Rumunia i Grecja

 – wizyta w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz wycieczka piętrowym autobusem  po zabytkowych częściach miasta

Dzień 2

 – warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie, wspólne przygotowanie i degustowanie polskich tradycyjnych potraw

 – warsztaty tematyczne: tworzenie pamiątkowych koszulek oraz ich wystawa w szkole

Dzień 3 i Dzień 4

 – dwudniowa wycieczka do Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce, poznawanie polskiej kultury, historii i geografii.

Dzień 5

– zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie

– warsztaty integrujące;  działania przygotowujące uczestników projektu do wspólnego przedstawienia polskiej legendy w formie teatru cieni.

Uczestnicy spotkania z Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Grecji mieli okazję lepiej się poznać podczas spotkań projektowych, wycieczek i dyskusji. Partnerzy przeprowadzili rozmowy dotyczące realizacji projektu, zdecydowali o wspólnych zasadach partnerstwa, pracowali nad przydziałem zadań projektowych. Kluczowym elementem spotkania były tematy związane z wymianą doświadczeń dydaktycznych w różnych systemach edukacyjnych oraz działania mające na celu poprawę umiejętności życia społecznego wśród młodzieży i dzieci oraz rozwijanie wśród uczestników projektu świadomości przynależności do społeczności UE. Podsumowując, cele drugiego spotkania zostały osiągnięte, uczestnicy wzięli udział we wspólnych przedsięwzięciach, dzielili się opiniami i doświadczeniami, a także pracowali wspólnie nad projektowymi tematami.