SPOTKANIE W VOLOS 30 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Spotkanie w Volos 30 września – 4 października 2019r.

Nazwa szkoły w Grecji: 4th Gymnasium of Volos

Organizacje partnerskie:

 • Şcoala Gimnazială Romanu Braila, Rumunia
 • Escola Basica e Secundaria De Canelas Vila de Gaia, Portugalia
 • Istituto Comprensivo “E. De Cillis” Rosolini Sicily – Włochy
 • Szkola Podstawowa Nr 41 Czestokowa, Polska

Cele:

 • poznanie partnerów i uczestników projektu
 • poznanie historycznej, kulturowej i środowiskowej organizacji trasy
 • Ustalenie planu działania na 2. rok projektu
 • Omawianie szczegółów dotyczących następnego spotkania
 • Zorganizowanie festiwalu kultury i warsztatu z pamiątkami
 • Wymiana dobrych praktyk w zakresie projektów eTwinning oraz projektów kulturalnych i środowiskowych
 • Promowanie wartości dziedzictwa narodowego, tradycji i kultury
 • Zachęcanie do dialogu międzykulturowego
 • Rozwijanie ducha obywatelskiego uczestników
 • Poszerzanie horyzontów kulturowych i wiedzy ogólnej uczestników
 • Wzmacnianie poczucia przynależności do społeczności UE
 • Wspieranie różnorodności kulturowej i wrażliwości.

Czytaj dalej SPOTKANIE W VOLOS 30 WRZEŚNIA – 4 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Grecja – dzień 1

W dniach 29.09-05.10 nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przebywają z wizytą w Grecji w ramach projektu ERASMUS+ „Aktywni obywatele promujący dziedzictwo kulturowe”.

AKTYWNI OBYWATELE PROMUJĄCY DZIEDZICTWO KULTUROWE w EUROPIE

W dniach 4-8.02.2019

w Szkole Podstawowej nr 41 im. J. Matejki w Częstochowie

odbyło się drugie spotkanie projektowe programu Erasmus +

 „Aktywni Obywatele Promujący Dziedzictwo Kulturowe w Europie”

W trakcie projektu zrealizowano następujące działania:

Dzień 1

 – wizyta w SP nr 41 im J. Matejki w Częstochowie, występ szkolnego chóru i grupy teatralnej

– prezentacja multimedialna „Moja Szkoła” – Polska oraz „Aktywni Obywatele Promujący Dziedzictwo Kulturowe w Europie” – Rumunia i Grecja

 – wizyta w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz wycieczka piętrowym autobusem  po zabytkowych częściach miasta

Dzień 2

 – warsztaty kulinarne w Zespole Szkół Gastronomicznych w Częstochowie, wspólne przygotowanie i degustowanie polskich tradycyjnych potraw

 – warsztaty tematyczne: tworzenie pamiątkowych koszulek oraz ich wystawa w szkole

Dzień 3 i Dzień 4

 – dwudniowa wycieczka do Krakowa i Kopalni Soli w Wieliczce, poznawanie polskiej kultury, historii i geografii.

Dzień 5

– zwiedzanie klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie

– warsztaty integrujące;  działania przygotowujące uczestników projektu do wspólnego przedstawienia polskiej legendy w formie teatru cieni.

Uczestnicy spotkania z Rumunii, Polski, Włoch, Portugalii i Grecji mieli okazję lepiej się poznać podczas spotkań projektowych, wycieczek i dyskusji. Partnerzy przeprowadzili rozmowy dotyczące realizacji projektu, zdecydowali o wspólnych zasadach partnerstwa, pracowali nad przydziałem zadań projektowych. Kluczowym elementem spotkania były tematy związane z wymianą doświadczeń dydaktycznych w różnych systemach edukacyjnych oraz działania mające na celu poprawę umiejętności życia społecznego wśród młodzieży i dzieci oraz rozwijanie wśród uczestników projektu świadomości przynależności do społeczności UE. Podsumowując, cele drugiego spotkania zostały osiągnięte, uczestnicy wzięli udział we wspólnych przedsięwzięciach, dzielili się opiniami i doświadczeniami, a także pracowali wspólnie nad projektowymi tematami.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status