PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Quiz wiedzy na temat Romana Musia –

bohatera Przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie”

W kwietniu 2021r. uczniowie klasy 6a Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie wzięli udział w quizie wiedzy na temat bohatera Przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie”.

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące życia Romana Musia i jego rodziny, a także pytania związane z okolicznościami tragicznej śmierci częstochowianina.

Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami książkowymi.

Wyniki konkursu wiedzy na temat Romana Musia –  bohatera Przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie”:

I miejsce – Julia Handzel, klasa 6a

II miejsce – Maria Kotas, klasa 6a

III miejsce – Oliwia Lenart, klasa 6a i  Bartosz Ignasiak, klasa 6a

Zwycięzcom gratulujemy!

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Życie i tragiczna śmierć Romana Musia stały się inspiracją do podjęcia działań na rzecz jego upamiętnienia. Uczennica Oliwia Lenart przygotowała prezentację multimedialną przybliżającą losy częstochowianina oraz jego syna – Henryka Musia. Oliwia przedstawiła efekty swojej pracy badawczej i podzieliła się swoją wiedzą na ten temat z koleżankami i kolegami z klasy 6a w trakcie lekcji historii.

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Odwiedziny „Dębu pamięci” funkcjonariusza Policji Państwowej Romana Musia

W styczniu 2021r. szkolny zespół zadaniowy przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie” udał się na Plac Katyński w Częstochowie.

Uczniowie i ich rodzice z zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat okoliczności powstania tego szczególnego miejsca, poświęconego częstochowianom, którzy stracili życie w zbrodni katyńskiej. Pan Magdalena Papalska wyjaśniła uczniom szkoły podstawowej pojęcie „zbrodni katyńskiej” i przedstawiła życiorys Romana Musia.

Uczniowie zespołu zadaniowego odnaleźli płytę  i dąb poświęcone tragicznie zmarłemu Romanowi Musiowi, następnie zapalili znicz i minutą milczenia uczcili pamięć bohatera.

PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE „DĘBY KATYŃSKIE W CZĘSTOCHOWIE”

Powołanie szkolnego zespołu zadaniowego do realizacji

przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie”

W związku z realizacją przedsięwzięcia edukacyjnego „Dęby katyńskie w Częstochowie” w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie został powołany zespół zadaniowy uczniów z klasy 6a: 

Oliwia Lenart,

Zuzanna Poskuta,

Krzysztof Trzepizór,

pod opieką merytoryczną nauczycielki historii p. Magdaleny Papalskiej.

Zadanie szkolnego zespołu zadaniowego to wybór częstochowianina, który stracił życie w zbrodni katyńskiej w roku 1940 i któremu poświęcona jest płyta pamiątkowa wraz z zasadzonym dębem na Placu Katyńskim w Częstochowie. Następnym zadaniem uczniów będzie poznanie historii życia i okoliczności śmierci bohatera projektu. Kolejny etap projektu to przybliżenie wybranej postaci uczniom naszej szkoły.

Postać, którą chcą upamiętnić uczniowie to oficer piechoty Roman Muś, uwięziony w obozach w Starobielsku i Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD w Twerze w 1940r.