Harmonogram spotkań z rodzicami 2019/2020

SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie organizacyjno-informacyjne 16.09.2019 17.00
Konsultacje 07.10.2019 17.00
Zebranie informacyjne 04.11.2019 17.00
Konsultacje 02.12.2019 17.00
Zebranie informacyjne 03.02.2020 17.00
Konsultacje 02.03.2020 17.00
Zebranie informacyjne 06.04.2020 17.00
Zebranie informacyjne – podsumowanie roczne 08.06.2020 17.00