KALENDARZ

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, rok szkolny 2022/2023

L.p.

ZADANIE

TERMIN

GODZINA

UWAGI

1.

Przegląd BHP

24.08.20202

 

11.30

 

komisja

2.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Klasy 1-3 godz. 9.00

Klasy 4-8 godz. 10.30

 

3.

Dzień Absolwenta

——————

—————-

—————–

4.

Pasowanie uczniów klasy I / Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2022

10.00

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5.

Pasowanie uczniów klasy I na czytelników

 

IX 2022

 

 

Biblioteka szkolna

6.

Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych – I semestr

12.12.2022

15.00

pisemnie

7.

Termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych

21.12.2022

 

12.00

 

8.

Termin wystawienia ocen z I semestru

 

10.01.2023

 

 

12.00

 

9.

Przegląd BHP

27.02.2023

 

11.00

komisja

10.

Dni Otwarte Szkoły

II 2023

 

 

Wszyscy nauczyciele

11.

Dzień Samorządu Szkolnego/Festiwal Kulinarny

21.03.2023

 

Wszyscy nauczyciele

12.

Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych – końcoworocznych

16.05.2023

15.00

pisemnie

13.

Termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych

02.06.2023

12.00

 

14.

Termin wystawienia ocen końcoworocznych

 

16.06.2023

12.00

 

15.

Festyn z okazji Dnia Dziecka

01.06.2023

 

Wszyscy nauczyciele

16.

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023

 

 

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 

 

 

17.

Zebranie organizacyjno-informacyjne

12.09.2022

17.00

 

18.

Konsultacje

03.10.2022

17.00

Dziennik elektroniczny/ według potrzeb

19.

Zebranie informacyjne

07.11.2022

17.00

 

20.

Konsultacje

05.12.2022

17.00

Dziennik elektroniczny/ według potrzeb

21.

Zebranie informacyjne

09.01.2023

 

17.00

 

 

Konsultacje

06.03.2023

17.00

Dziennik elektroniczny/ według potrzeb

22.

Zebranie informacyjne

03.04.2023

17.00

 

23.

Konsultacje

08.05.2023

17.00

Dziennik elektroniczny/ według potrzeb

24.

Zebranie informacyjne – podsumowanie roczne

05.06.2023

17.00

 

 

POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 

 

25.

Rada Pedagogiczna (RP) – arkusz organizacyjny na r.szk. 2022/2023

24.08.2022

14.00

 

 

26.

RP – organizacja roku szkolnego

30.08.2022

12.00

 

27.

RP – nagrody dyrektora

05.09. 2022

 

 

28.

RP – plan nadzoru pedagogicznego/uchwała

12.09. 2022

 

 

29.

RP – szkoleniowa

XI – XII 2022

 

 

30.

RP  klasyfikacja semestralna

 

12.01.2023

 

14.00

 

31.

RP – plenarna

13.01.2023 lub 30.01.2023

 

15.00

 

32.

RP – szkoleniowa

III 2023

 

 

33.

RP – arkusz organizacyjny na r.szk. 2023/2024

IV 2023

 

 

34.

RP klasyfikacja roczna

 

20.06.2023

14.00

 

35.

RP – plenarna

22.06.2023

15.00

 

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

 

 

 

36.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych                           (z godzin do dyspozycji Dyrektora)

14.10.2022

31.11.2022

02.05.2023

09.06.2023

 

 

 

Egzamin ósmoklasisty

23.05.2023

24.05.2023

25.05.2023

 

 

37.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022 – 01.01.2022

 

 

38.

Ferie zimowe 2022/2023

 

16.01.2022 – 29.01.2023

 

 

 

39.

Rekolekcje

wg harmonogramu

 

 

40.

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2022 – 11.04.2023

 

 

 

BADANIE OSIĄGNIĘĆ:

 

 

 

41.

Badanie osiągnięć kl………………………….

 

III 2023

wg harmonogramu wewnętrznego

Język polski z historią,

Matematyka,

Język obcy

 

KONKURSY

 

 

 

42.

Powiatowy Konkurs na Projekt Edukacyjny „Moja pasja – mój zawód” oraz Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kim chcę zostać, gdy dorosnę?”

XI 2022

 

Pedagog, doradca zawodowy

43.

Powiatowy Konkurs „Magia świąt Bożego Narodzenia”

 

 

 

Biblioteka szkolna

44.

Powiatowy Konkurs Literacki „Świat wykreowany”

 

 

 

Biblioteka szkolna, nauczyciele języka polskiego

45.

Powiatowy Konkurs „Zostań cukiernikiem” we współpracy z ZSS nr 28 w Częstochowie

XII 2022

 

Pedagog, doradca zawodowy

46.

Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

 

I 2023

 

Biblioteka szkolna, nauczyciele języka polskiego i historii

47.

Konkurs „Suknia Pani Zimy” dla klas I -III SP

 

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

48.

Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Zimowe zjawiska przyrodnicze”

 

II 2023

 

Nauczyciel matematyki, chemii, fizyki

49.

Powiatowy Konkurs Plastyczno- Ekologiczny „Zabawka ekologiczna”

 

 

 

Nauczyciel matematyki, chemii, fizyki

50.

Powiatowy Konkurs „Jesteśmy bezpieczni w sieci”

 

 

Nauczyciel informatyki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

51.

Powiatowy Konkurs Historii Ojczystej i Historii Sztuki „Dzieje Polski w twórczości

Jana Matejki”

Powiatowy Tematyczny Konkurs Plastyczny

 

IV 2023

 

Nauczyciel plastyki, nauczyciel historii

52.

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

 

 

Nauczyciel matematyki

53.

Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

 

 

 

Nauczyciel fizyki

54.

Powiatowy Konkurs Ortograficzny

 

VI 2023

 

Nauczyciele języka polskiego

 

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego kalendarz pracy szkoły może ulec zmianie w sposobie i terminie realizacji.