KALENDARZ

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki, rok szkolny 2019/2020

Przegląd BHP

27.08.2019

11.30

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2019

10.00

Dzień Absolwenta

07.10.2019

16.00

Pasowanie uczniów klasy I

11.10.2019

16.00

Pasowanie uczniów klasy I na czytelników

III 2019

 

Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych – I semestr

 

06.12.2019

15.00

Termin wystawienia proponowanych ocen semestralnych

20.12.2019

12.00

Termin wystawienia ocen z I semestru

 

10.01.2020

12.00

Przegląd BHP

24.01.2020

 

11.30

Dni Otwarte Szkoły

II 2020

 

 

Termin poinformowania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych – końcoworocznych

15.05.2020

12.00

Termin wystawienia proponowanych ocen końcoworocznych

08.06.2020

12.00

Termin wystawienia ocen końcoworocznych

 

15.06.2020

12.00

Festyn z okazji Dnia Dziecka

01.06.2020

 

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020