Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 41
im. Jana Matejki
mgr Joanna Woźniak