40-sta rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce

          W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

          W 2021 roku przypada 40-sta rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Przyniósł on wiele cierpienia oraz zaprzepaścił nadzieję na szybkie nadejście demokratycznych zmian.

13 grudnia 2021 roku o godz. 13.13 uczcimy minutą ciszy ofiary Stanu Wojennego.