PROJEKTY

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz gromadzenie zmotywowanych jednostek w celu wspólnej nauki.

Projekty realizowane w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół. Projekty realizowane w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów. W ramach realizacji projektów przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich w Portugalii, Estonii, Rumuni, Grecji, Turcji, Bułgarii i we Włoszech, a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie. Ze względu na specyfikę projektów, jednorazowo może uczestniczyć w nich określona liczba uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

MegaMisja to nowoczesny program cyfrowej edukacji dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Fundacja Orange odpowiada w ten sposób na realną potrzebę edukacji cyfrowej najmłodszych. Program obejmuje swoim zasięgiem już kilka tysięcy dzieci w całej Polsce.

W Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie został powołany zespół zadaniowy uczniów z klasy 6a: Oliwia Lenart, Zuzanna Poskuta, Krzysztof Trzepizór, pod opieką merytoryczną nauczycielki historii p. Magdaleny Papalskiej.

Zadanie szkolnego zespołu zadaniowego to wybór częstochowianina, który stracił życie w zbrodni katyńskiej w roku 1940 i któremu poświęcona jest płyta pamiątkowa wraz z zasadzonym dębem na Placu Katyńskim w Częstochowie. Następnym zadaniem uczniów będzie poznanie historii życia i okoliczności śmierci bohatera projektu. Kolejny etap projektu to przybliżenie wybranej postaci uczniom naszej szkoły.

Postać, którą chcą upamiętnić uczniowie to oficer piechoty Roman Muś, uwięziony w obozach w Starobielsku i Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD w Twerze w 1940r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status