PROJEKTY

 • Aktywna Tablica

Cel projektu

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

 • Codeweek

Europejski Tydzień Kodowania to oddolna inicjatywa, w ramach której świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów i współpracę poprzez programowanie i inne działania związane z technologią. Główną ideą stojącą za wydarzeniem jest promowanie programowania poprzez pokazywanie młodzieży i dorosłym sposobów na realizację pomysłów przy pomocy kodu, rozwiewanie wątpliwości i mitów otaczających te umiejętności oraz gromadzenie zmotywowanych jednostek w celu wspólnej nauki.

 • Erasmus+

Projekty realizowane są w okresie od 1 października 2018 do 30 września 2020 w ramach programu: ‘Erasmus +’ Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.

W projektach mogą uczestniczyć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie.

Projekty realizowane są w formie: zajęć szkolnych, zajęć pozalekcyjnych oraz indywidualnie przez uczniów.

Główne cele projektów to:

 • Promowanie innowacyjnych działań w obszarze cyfrowym.
 • Promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji.
 • Promowanie wśród młodych ludzi wzajemnego zrozumienia i akceptacji wobec wszystkich partnerów projektu.
 • Zaangażowanie uczniów w działania projektowe dotyczące wymiany doświadczeń kulturowych, w celu osiągnięcia założonych celów.
 • Uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich.
 • Uwrażliwienie uczniów na konieczność głębszego zaangażowania w działania szkoły.
 • Uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu.
 • Rozwój współpracy międzynarodowej.

W ramach realizacji projektów przewiduje się wyjazdy do szkół partnerskich w Portugalii, Estonii, Rumuni, Grecji, Turcji, Bułgarii i we Włoszech, a także wizytę partnerów zagranicznych w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie.

Udział w projektach jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacane z dofinansowania otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty transportu, zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, wyżywienia oraz zakwaterowania.

 Ze względu na specyfikę projektów, jednorazowo może uczestniczyć w nich określona liczba uczniów. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów szczególnie wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.

Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.

Językiem roboczym projektu jest język angielski

 • MegaMisja

MegaMisja to nowoczesny program cyfrowej edukacji dla dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej. Fundacja Orange odpowiada w ten sposób na realną potrzebę edukacji cyfrowej najmłodszych. Program obejmuje swoim zasięgiem już kilka tysięcy dzieci w całej Polsce.

W szkołach zakwalifikowanych do MegaMisji nauczyciele prowadzą 10-miesięczny cykl zajęć. W naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020 program MegaMisja realizowany jest w ramach zajęć dodatkowych dla klasy 2 przez wychowawcę klasy. Dzieci zdobywają ważne w cyfrowym świecie kompetencje, uczą się jak kreatywnie korzystać z nowych technologii, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć w sieci wiarygodne informacje, jakie treści publikować. Dowiadują się jak unikać niebezpieczeństw i chronić swoją prywatność w sieci. Zdobywają także umiejętności praktyczne, m.in. tworzą i obrabiają proste grafiki, dźwięki, filmy; uczą się, jak organizować kampanie społeczne. To wszystko poprzez zabawę – forma programu opiera się na grze edukacyjnej (grywalizacji) z animowanymi bohaterami, którzy mają mnóstwo pytań oraz kłopotów, a dzieci pomagają im je rozwiązywać. Pracując w grupach i podejmując kolejne zadania, dzieci zdobywają punkty, które zamieniają na „realne” nagrody dla swojej szkoły – sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, gry, zabawki edukacyjne. MegaMisja nie polega jedynie na zajęciach przy komputerze – uczniowie rysują, wycinają, dyskutują. W ten sposób ćwiczą także ważne kompetencje społeczne: umiejętność współpracy i osiągania kompromisów.Realizacja zajęć MegaMisji jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.                                                

Przebieg programu oparty jest na fabularyzowanej grze (grywalizacji), która przenosi dzieci do cyfrowego laboratorium i pełnej przygód MegaMisji. Wykonując kolejne zadania, dzieci pomagają bohaterom historii sprawnie poruszać się wśród cyfrowych wynalazków i chronić je przed figlami Psotnika.

 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Nowe Horyzonty
 • Przedsięwzięcie edukacyjne „Dęby katyńskie w Częstochowie”

W Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie został powołany zespół zadaniowy uczniów z klasy 6a: Oliwia Lenart, Zuzanna Poskuta, Krzysztof Trzepizór, pod opieką merytoryczną nauczycielki historii p. Magdaleny Papalskiej.

Zadanie szkolnego zespołu zadaniowego to wybór częstochowianina, który stracił życie w zbrodni katyńskiej w roku 1940 i któremu poświęcona jest płyta pamiątkowa wraz z zasadzonym dębem na Placu Katyńskim w Częstochowie. Następnym zadaniem uczniów będzie poznanie historii życia i okoliczności śmierci bohatera projektu. Kolejny etap projektu to przybliżenie wybranej postaci uczniom naszej szkoły.

Postać, którą chcą upamiętnić uczniowie to oficer piechoty Roman Muś, uwięziony w obozach w Starobielsku i Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD w Twerze w 1940r.

 • Trzymaj Formę