Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej
 w Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki
w Częstochowie