Zajęcia pozalekcyjne

Nazwisko i Imię Rodzaj Zajęć Dzień Godzina Sala
         
Fertacz Elwira        
Darowicka Natalia Grupowe zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. poniedziałek    
Dróżdż Justyna        
Głowacka Agnieszka konsultacje matematyka, fizyka, informatyka wg potrzeb pon / wt 7.15 / 13.40 12
Górniak Bożena       ———–
Górska Aneta        
Jędras Anna       11
Łapińska Martyna        
Malasiewicz Jolanta koło plonistyczno- czytelnicze wg potrzeb   biblioteka
Małoszyc Beata Klub Erasmus + wg potrzeb   biblioteka
Mazurek Katarzyna program MegaMisja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wtotek/piątek 12.45-13.30/ 12.45-13.45 3
Orszulak Monika koło polonistyczno- czytelnicze wg potrzeb   biblioteka
Papalska Magdalena konsultacje z historii i wiedzy ospołeczeństwie środa 14.35-15.20 6
Pulcer Katarzyna        
Stempniak Agnieszka       1
Trzmiel Joanna konsultacje z geografii wg potrzeb   10
Twardowska-Mucha Ewelina        
Wincek Małgorzata        
Woźniak Joanna        
Żuk Katarzyna