Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

                    W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 IM. JANA MATEJKI W CZĘSTOCHOWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  1. Przyjęcia do świetlicy odbywają się na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia.
  2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy chcą aby ich dziecko uczęszczało do świetlicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszenia. W karcie należy podać:
  • dane osobowe dziecka,
  • dane o sytuacji rodzinnej dziecka, takie jak: adres zamieszkania dziecka, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych oraz ich adres zamieszkania, miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych oraz telefon kontaktowy
  1. W przypadku większej ilości zgłoszeń dyrektor szkoły bierze pod uwagę w pierwszej kolejności:
  • dzieci, których oboje rodziców/opiekunów prawnych pracują zawodowo,
  • dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo,
  • sytuację materialną rodziny, warunki mieszkaniowe dziecka,
  • czas pracy rodziców/opiekunów prawnych
  1. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

Karty zgłoszenia oraz upoważnienia do odbioru ucznia ze świetlicy szkolnej można również odebrać na portierni.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status