CZTERY ŁAPY

Nasza szkoła zaangażowała się w kampanię edukacyjną „Cztery Łapy – Oswoiłeś? Odpowiadasz!”, skierowaną do uczniów klas IV –VIII szkół podstawowych. Organizatorem kampanii jest Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. K. Pułaskiego, Fundacja Eltrox „Razem Bezpieczniej” oraz Komenda Miejska Policji wraz z partnerami: Małgorzatą Iżyńską – Radną Miasta Częstochowy, Strażą Miejską, Stowarzyszeniem Canis e Catus, szkółką dla psów STREET DOGS oraz Spółką ZGM TBS. Sensowność i potrzebę realizacji kampanii dostrzegają również włodarze Miasta Częstochowy – Honorowy Patronat nad kampanią sprawuje Prezydent Miasta Częstochowy – Krzysztof Matyjaszczyk.
Psia problematyka obecna jest w przestrzeni publicznej, koncentruje się jednak głównie na zagadnieniach związanych z nieprzemyślanym zakupem psa, jego nieodpowiednim traktowaniem, porzuceniem czy adopcją. Kampania chce skierować uwagę na aspekt prawa, bezpieczeństwa, odpowiedzialności i edukacji związany z posiadaniem psa. Obejmie ona szeroki zakres działań, które mają za cel wzrost świadomości młodego pokolenia na temat posiadania psa. Uświadomienie, że wiąże się to z obowiązkami, ogromną odpowiedzialnością (również karną), koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa psu oraz osobom w jego otoczeniu. Koordynatorem akcji w naszej szkole jest p. Katarzyna Mazurek.

26.03.2024 roku delegacja naszej szkoły- uczennice klasy 6a Julia Jeż i Paulina Szymczyk wraz z p. Katarzyną Mazurek wzięły udział w uroczystej inauguracji kampanii edukacyjnej „Cztery Łapy- Oswoiłeś? Odpowiadasz!” mającej na celu zwiększenie odpowiedzialności posiadaczy psów. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status