PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Uczniowie z klas 4a i 4b uczestniczyli dziś w warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Warsztaty poprowadził mgr ratownictwa medycznego p. Wojciech Szczurak. Uczniowie dowiedzieli się jak należy postępować w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, wykonywali czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz ćwiczyli ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji bocznej. Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym podczas szkolenia, czwartoklasiści będą wiedzieli jak zachować się w nagłych sytuacjach i prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Warsztaty z ratownikiem medycznym zorganizowała p. Bożena Górniak.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status