40-sta rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce

          W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

          W 2021 roku przypada 40-sta rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Przyniósł on wiele cierpienia oraz zaprzepaścił nadzieję na szybkie nadejście demokratycznych zmian.

13 grudnia 2021 roku o godz. 13.13 uczcimy minutą ciszy ofiary Stanu Wojennego.

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

Dziś w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości, który przypada na 21 listopada. Była to okazja do tego, aby przypomnieć, jak ważna jest życzliwość i okazywanie jej na co dzień, nie tylko od święta! Można było oderwać fiszkę z pozytywną myślą i wręczyć ją wybranej osobie: koleżance, koledze, wychowawcy, nauczycielowi lub pracownikowi szkoły.

Z tej okazji w klasie Ia pani pedagog przeprowadziła ćwiczenia budujące pozytywne relacje w grupie na bazie odpowiedzialności i wzajemnej życzliwości.